EstAlert - Dūmu detektori - E-Veikals

Sākums / Tehniskā palīdzība

Tehniskā palīdzība

Pirms sazinoties ar mums, izmēģiniet mūsu galvenos problēmu novēršanas padomus:

  • Noņemiet putekļus no detektora, izmantojot putekļsūcēju ar mīkstu birstes uzgali, mēs iesakām to atkārtot ik pēc 3 mēnešiem.
  •  
  • Pārliecinieties, ka detektors ir pagriezts pulksteņrādītāja virzienā līdz galam un ir droši piestiprināts pie pamatnes plāksnes (tas aktivizē barošanas bloku). Ja testējat tūlīt pēc pirmās trauksmes signāla aktivizēšanas, ļaujiet trauksmes signālam skanēt dažas sekundes, lai trauksmes signāls atiestatītospirms testēšanas.
  •  
  • Ja jūsu oglekļa monoksīda (CO) detektorsaktivizējas, uzturiet mieru un atveriet durvis, logus un nekavējoties izslēdziet visas degvielas sadedzināšanas iekārtas. Atstājiet telpu un sazinieties ar gāzes vai citu degvielas piegādātāju pa avārijas dienestu izsaukšanas numuru un neatgriezieties telpā līdz brīdinājuma signāls pārstās skanēt. Iedarbojoties svaigam gaisam, var paiet līdz pat 10 minūtēm, lai sensors iztīrītos, un trauksmes signāls pārstātos skanēt, atkarībā no konstatētā oglekļa oksīda līmeņa. Meklējiet medicīnisku palīdzību ikvienam, kurš cieš no saindēšanās ar oglekļa oksīdu, kas ietver: galvassāpes, sliktu sajūtu un gripai līdzīgus simptomus. Neizmantojiet ierīces, kamēr tās nav pārbaudījis eksperts, gāzes iekārtas gadījumā inženierim jabūt jāreģistrētam gāzes drošajā reģistrā.
  •  
  • Jūsu detektors nepārtraukti pārbauda tā sensoru un shēmu, ja tiek konstatēts, ka kāds no šiem iestatījumiem ir nepareizs, vai ja baterijas limenis kļūst zems, tad 30 dienas vienu reizi minūtē skan signāls. Ja detektoram ir maināma baterija, tā jāaizstāj ar jaunu bateriju. Bateriju ieteicams nomainīt ik pēc 12 mēnešiem izstrādājumos ar nomaināmām baterijām. Tomēr, ja jums ir detektors ar slēgta tipa bateriju, lūdzu, sazinieties ar tehnisko atbalstu, lai saņemtu papildu padomu.

Rakstiet mums: support@estalert.com